Blue Eyeshadow & Eyeliner

NEW

High-Pigment Longwear Eyeliner
Park Avenue
$24.00

NEW

High-Pigment Longwear Eyeliner
Haight-Ashbury
$24.00

NEW

High-Pigment Longwear Eyeliner
Ocean Drive
$24.00

Exclusive

Quad Eyeshadow
Moskova
$52.00
Duo Eyeshadow
Underworld
$35.00

New

Single Eyeshadow
Outremer
$19.00

New

Single Eyeshadow
China Blue
$19.00

New

Single Eyeshadow
Big Sur
$19.00

New

Single Eyeshadow
Baby Jane
$19.00

New

Single Eyeshadow
Showgirl
$19.00

New

Single Eyeshadow
Ganges
$19.00

New

Single Eyeshadow
Tropic
$19.00
Velvet Shadow Stick
Reykjavik
$29.00
Velvet Shadow Stick
Glénan
$29.00
Velvet Shadow Stick
Grande-Large
$29.00
Eyeliner Stylo
Atlantic
$28.00